สนใจร่วมงาน และ ให้เราประสานงาน
เราทำหน้าที่ประสานงาน ไม่ได้ผูกขาดหรือเป็นตัวแทนแต่อย่างใด กับตัวศิลปิน บริษัท และ ค่ายเพลง

คิวงานศิลปิน

คิวงานนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากทางเรารวบรวมมาจาก Page ของศิลปิน และ Page งาน Festival ต่างๆ ไม่ได้รับการคอนเฟิมจากศิลปิน หรือ ค่ายเพลง เพราะฉะนั้นข้อมูลอาจมีการผิดพลาดได้ !!!

[วันที่] ชื่องาน [วันที่] ชื่องาน
[ 24 ก.ค. 67] BUS | DICE โรงเรียนอัสสัมชันศรีราชา จังหวัดชลบุรี [ 25 ก.ค. 67] รายการ POPCORNER Time: 7:00 PM LINE OA: LINE TODAY POP (@linetodaypop) ARTIST: ALL MEMBERS
[ 25 ก.ค. 67] MXFRUIT | DICE โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร [ 31 ก.ค. 67] MXFRUIT | DICE มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
[ 01 ส.ค. 67] MXFRUIT | DICE โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี