สนใจร่วมงาน และ ให้เราประสานงาน
เราทำหน้าที่ประสานงาน ไม่ได้ผูกขาดหรือเป็นตัวแทนแต่อย่างใด กับตัวศิลปิน บริษัท และ ค่ายเพลง

คิวงานศิลปิน

คิวงานนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากทางเรารวบรวมมาจาก Page ของศิลปิน และ Page งาน Festival ต่างๆ ไม่ได้รับการคอนเฟิมจากศิลปิน หรือ ค่ายเพลง เพราะฉะนั้นข้อมูลอาจมีการผิดพลาดได้ !!!

[วันที่] ชื่องาน [วันที่] ชื่องาน
[ 22 ก.ค. 67] บุหลันดั้นเมฆ พระราม 3 กรุงเทพมหานคร [ 25 ก.ค. 67] เม้าท์บุรี พิษณุโลก 2020 อ.เมือง จ.พิษณุโลก
[ 26 ก.ค. 67] นาท่อนแคมป์วิว อ.นาแห้ว เลย [ 27 ก.ค. 67] ผิงไฟมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม
[ 28 ก.ค. 67] ร้านมั่นยืน อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น