17 Feb 16

‪#‎20STH‬ & ‪#‎20somethingbar‬ Present ▶ PARTY ANIMAL @20somethingbar

20Something Bar

‪#‎20STH‬ & ‪#‎20somethingbar‬ Present ▶ PARTY ANIMAL @20somethingbar Wed 17/02/15 Line up ▶ WIN SQWEEZ ANIMAL ▶ SIAM1500 ▶ 3 ตัวบน

ลานเบียร์ ลานเบียร์ Central World ลานเบียร์ Singha สิงห์

icon-place

ตลาดกรีนมาร์เก็ต ถนน ประเสริฐมนูกิจ กรุงเทพมหานคร ไทย

icon-mobile

โทร: 0867819080

Map

user
# 1

ไม่น่าเชื่อว่าเข้ามาในร้านได้ไม่ถึงครึ่ง ชม. ร้านก็คนแน่นจนคนที่มาทีหลังต้องล่าถอยกันไปเลย ทีเดียว ที่นี่จะเป็นพิซซ่าเตาถ่านที่ทำสดทุกชิ้น ดังนั้นความหนาของแป้งจะไม่สม่ำเสมอกันสัก เท่าไร แต่รสชาติและเทกซ์เจอร์ขอให้คะแนนเต็มค่ะ

user
# 2

ไม่น่าเชื่อว่าเข้ามาในร้านได้ไม่ถึงครึ่ง ชม. ร้านก็คนแน่นจนคนที่มาทีหลังต้องล่าถอยกันไปเลย ทีเดียว ที่นี่จะเป็นพิซซ่าเตาถ่านที่ทำสดทุกชิ้น ดังนั้นความหนาของแป้งจะไม่สม่ำเสมอกันสัก เท่าไร แต่รสชาติและเทกซ์เจอร์ขอให้คะแนนเต็มค่ะ

icon-place
แสดงความคิดเห็น