25 Aug 16

▶️ โซน ออน เดอะ ร็อค◀️

ZONE Rangsit

"ทำถูกแล้ว ที่เธอเลือเขา แล้วทิ้งฉันไว้ตรงกลางทาง" เปล่านะ เราร้องเฉยๆ .... หนุ่มสาวน่าร็อคคค...ย่านรังสิต เรามายก ออนเดอะร็อค และ ร้องเพลงร็อคไปกับงาน

ลานเบียร์ ลานเบียร์ Central World ลานเบียร์ Singha สิงห์

icon-place

ถนน คลองหลวง ตำบล เชียงรากใหญ่ อำเภอ สามโคก ปทุมธานี 12160 ประเทศไทย

icon-mobile

โทร:

Map

user
# 1

ไม่น่าเชื่อว่าเข้ามาในร้านได้ไม่ถึงครึ่ง ชม. ร้านก็คนแน่นจนคนที่มาทีหลังต้องล่าถอยกันไปเลย ทีเดียว ที่นี่จะเป็นพิซซ่าเตาถ่านที่ทำสดทุกชิ้น ดังนั้นความหนาของแป้งจะไม่สม่ำเสมอกันสัก เท่าไร แต่รสชาติและเทกซ์เจอร์ขอให้คะแนนเต็มค่ะ

user
# 2

ไม่น่าเชื่อว่าเข้ามาในร้านได้ไม่ถึงครึ่ง ชม. ร้านก็คนแน่นจนคนที่มาทีหลังต้องล่าถอยกันไปเลย ทีเดียว ที่นี่จะเป็นพิซซ่าเตาถ่านที่ทำสดทุกชิ้น ดังนั้นความหนาของแป้งจะไม่สม่ำเสมอกันสัก เท่าไร แต่รสชาติและเทกซ์เจอร์ขอให้คะแนนเต็มค่ะ

icon-place
แสดงความคิดเห็น