30 Jan 17

Chinese new year party

Fin Club

"บอกตรงๆว่าทําไม่ได้ หากจะให้เลิกรากันไป" FIN CLUB PRESENT Chinese new year party Guest:Tony Phee & Coconut sunday Mon 30/01/17

ลานเบียร์ ลานเบียร์ Central World ลานเบียร์ Singha สิงห์

icon-place

323 สุทธิสารวินิจฉัย แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย

icon-mobile

โทร: 0811414122

Map

user
# 1

ไม่น่าเชื่อว่าเข้ามาในร้านได้ไม่ถึงครึ่ง ชม. ร้านก็คนแน่นจนคนที่มาทีหลังต้องล่าถอยกันไปเลย ทีเดียว ที่นี่จะเป็นพิซซ่าเตาถ่านที่ทำสดทุกชิ้น ดังนั้นความหนาของแป้งจะไม่สม่ำเสมอกันสัก เท่าไร แต่รสชาติและเทกซ์เจอร์ขอให้คะแนนเต็มค่ะ

user
# 2

ไม่น่าเชื่อว่าเข้ามาในร้านได้ไม่ถึงครึ่ง ชม. ร้านก็คนแน่นจนคนที่มาทีหลังต้องล่าถอยกันไปเลย ทีเดียว ที่นี่จะเป็นพิซซ่าเตาถ่านที่ทำสดทุกชิ้น ดังนั้นความหนาของแป้งจะไม่สม่ำเสมอกันสัก เท่าไร แต่รสชาติและเทกซ์เจอร์ขอให้คะแนนเต็มค่ะ

icon-place
แสดงความคิดเห็น