15 Jan 16

20something bar Present หน้าห้อง Back to school 3 "คน สัตว์ สิ่งของ"

20Something Bar

"โรงเรียนของเราน่าอยู่ คุณครูใจดีทุกคน" 20something bar Present หน้าห้อง Back to school 3 "คน สัตว์ สิ่งของ" Fri 15/01/16 เข้าเรียน 19.00-02.00 โรงเรียน 20something bar วิทยาเขต เลียบทางด่วน ย้อนฟังเพลงสมัยมัธยม คาบ1: จิ๊ดริด (ohm the voice) คาบ2: THE RUBE คาบ3: KLEAR เรียนพิเศษ : DJ LEO GANCORE CLUB dress code : ชุดนักเรียน ▶Ticket : ชุดนักเรียน 150฿ : ชุดทั่วไป 250฿ + 1 mix

ลานเบียร์ ลานเบียร์ Central World ลานเบียร์ Singha สิงห์

icon-place

ตลาดกรีนมาร์เก็ต ถนน ประเสริฐมนูกิจ กรุงเทพมหานคร ไทย

icon-mobile

โทร: 0867819080

Map

user
# 1

ไม่น่าเชื่อว่าเข้ามาในร้านได้ไม่ถึงครึ่ง ชม. ร้านก็คนแน่นจนคนที่มาทีหลังต้องล่าถอยกันไปเลย ทีเดียว ที่นี่จะเป็นพิซซ่าเตาถ่านที่ทำสดทุกชิ้น ดังนั้นความหนาของแป้งจะไม่สม่ำเสมอกันสัก เท่าไร แต่รสชาติและเทกซ์เจอร์ขอให้คะแนนเต็มค่ะ

user
# 2

ไม่น่าเชื่อว่าเข้ามาในร้านได้ไม่ถึงครึ่ง ชม. ร้านก็คนแน่นจนคนที่มาทีหลังต้องล่าถอยกันไปเลย ทีเดียว ที่นี่จะเป็นพิซซ่าเตาถ่านที่ทำสดทุกชิ้น ดังนั้นความหนาของแป้งจะไม่สม่ำเสมอกันสัก เท่าไร แต่รสชาติและเทกซ์เจอร์ขอให้คะแนนเต็มค่ะ

icon-place
แสดงความคิดเห็น