ปิดถนนข้าวสาร 2 วัน คัดกรองพนักงานและฆ่าเชื้อ

หลังจากที่มีข่าวว่าคนที่ไปเที่ยวที่ร้านย่านข้าวสารนั้นได้มีการติดโควิด19 ล่าสุดได้มีการประกาศจากเพจ สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว ได้แจ้งข้อมูลดังนี้

แค่นี้ครับ …
แต่คาดว่ากลุ่มเสี่ยงน่าจะมากกว่านี้
ปิดถนนข้าวสาร 2 วัน คัดกรองพนักงานและฆ่าเชื้อ ส่วนร้านที่พบนักท่องเที่ยวติดเชื้อ ปิด 3 วัน หลังพบนักท่องเที่ยวมาฉลองส่งท้ายปีเก่าเป็นกลุ่ม ติดเชื้อยกกลุ่มทั้ง 10 คน

นายกสมาคมผู้ประกอบการถนนข้าวสาร ขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการร้านอาหารและสถานบันเทิง ปิดทำการ 2 วัน เพื่อตรวจคัดกรองพนักงาน และตรวจเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK
ขณะที่สถานบันเทิงชื่อดังจุดที่พบนักท่องเที่ยวติดเชื้อ ปิด 3 วันเพื่อคัดกรองและทำความสะอาด

ด้านคณะกรรมการควบคุมโรค กทม. ทีมสอบสวนโรค
ทำการคัดกรองประวัติการตรวจเชื้อของพนักงานในร้าน และพบว่า เมื่อวันที่ 2 มกราคม มีพนักงานในร้านติดเชื้อ 1 คน ขณะที่เบื้องต้นพบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 26 ราย นำไปตรวจเชื้อแบบ RT-PCR


และได้มีประกาศออมาดังต่อไปนี้

สืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (Covid 19) บนพื้นที่ถนนข้าวสาร ในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เกิดจาก นักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งเดินทางมาใช้บริการบนพื้นที่ถนนข้าวสาร และมีการติดเชื้อในวงแคบ ( เฉพาะกลุ่มที่มา ใช้บริการ) ทั้งนี้เนื่องจาก ร้านอาหารได้ปฏิบัติตามนโขบายภาครัฐอย่างเคร่งครัด และ มีการตรวจ โควิดให้กับพนักงาน ทุกๆ 2-3 วัน จึงมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าไม่ได้เกิดจากการแพร่เชื้อจากผู้ให้บริการ แต่ทั้งนี้ ทางสมาคมผู้ประกอบการถนน ข้าวสารมีความตระหนักถึงปัญหาสถานการณ์การระบาดในครั้งนี้เป็นอย่างมาก จึงได้มีการปรึกษาหารือ กับ สำนักงาน เขตพระนคร และ ผู้ประกอบการที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน จึงมีมติในการให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการควบคุมการ แพร่ระบาด ดังนี้คือ
1.เขตพระนคร ได้ดำเนินการทำความสะอาด พร้อมพ่นฆ่าเชื้อในพื้นที่โดยรอบถนนข้าวสารทันที
2. ผู้ประกอบการ ให้ความร่วมมือดังนี้
2.1 ดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิดพนักงานในร้านทุกคน
2.2 ปีคร้านอาหารที่มีบริการขายเครื่องดื่ม ( ชั่วคราว)พร้อมทำความสะอาดพ่นฆ่าเชื้อโควิด ตั้งแต่วันที่ 4-6 มกราคม 2565

ทางเรามีความเชื่อมั่นว่าการแพร่ระบาคในครั้งนี้จะสามารถควบคุมได้กายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน