รวมประกาศร้านอาหาร ที่มีความเสี่ยงในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา

เชียงใหม่

บางแสน

ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 2564 - 3 ม.ค. 2565

นครราชสีมา

ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2564 – 2 มกราคม 2565

ยังไงใครที่เคยไปที่ร้านดังกล่างนี้ในช่วงเวลาที่แจ้งไว้ หรือไม่ได้ไปในช่วงเวลานั้นก็ลองไปตรวจ ATK หรือ PCR เพื่อความปลอดภัยนะครับ หรือถ้าติดจริงๆก็ติดต่อ รพ. หรือ ศูนย์ช่วยเหลือต่างๆ เพื่อรักษาตัวไม่ให้อาการหนักขึ้นนะครับ เราต้องสู้และผ่านไปด้วยกันนะครับ