ประกาศเพิ่มเติม ร้านที่มีความเสี่ยง

นนทบุรี

ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 - 2 ม.ค. 2565

กรุงเทพ

ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 - 2 ม.ค. 2565

ยังไงใครที่เคยไปที่ร้านดังกล่างนี้ในช่วงเวลาที่แจ้งไว้ หรือไม่ได้ไปในช่วงเวลานั้นก็ลองไปตรวจ ATK หรือ PCR เพื่อความปลอดภัยนะครับ หรือถ้าติดจริงๆก็ติดต่อ รพ. หรือ ศูนย์ช่วยเหลือต่างๆ เพื่อรักษาตัวไม่ให้อาการหนักขึ้นนะครับ เราต้องสู้และผ่านไปด้วยกันนะครับ