12 Jun 19

YUPP Network with OG-ANIC // LAZYLOXY // HIGHHOT

Lazy loxy live@ Lanlom udomsuk

12 .06.2562

ตามคำเรียกร้อง หาคิวยากมากก
รีบจองด่วน!!
ติดต่อสอบถาม
จองผ่าน⬇️
line id Lanlom56
เท่านั้นนะจ๊ะ
*โซน vip ราคาโต้ะละ 2,000บาท(4 ท่าน)
ได้รับเหล้าBlend 285 1 ขวด

โซนทั่วไปราคาบัตรเข้างาน
ท่านละ300บาท

*ลูกค้าต้องมีเอกสารทางราชการ
ว่าอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์แล้ว
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ทางร้าน

*ไม่รับคืนโต้ะทุกกรณีนะค้าบบบ
#lazyloxy #og-anic #highhot #lanlomudomsuk

poster

icon-place

3131/77 ซอย อุดมสุข 5 แขวง บางนา เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ประเทศไทย

icon-mobile

โทร:

Map

user
# 1

ไม่น่าเชื่อว่าเข้ามาในร้านได้ไม่ถึงครึ่ง ชม. ร้านก็คนแน่นจนคนที่มาทีหลังต้องล่าถอยกันไปเลย ทีเดียว ที่นี่จะเป็นพิซซ่าเตาถ่านที่ทำสดทุกชิ้น ดังนั้นความหนาของแป้งจะไม่สม่ำเสมอกันสัก เท่าไร แต่รสชาติและเทกซ์เจอร์ขอให้คะแนนเต็มค่ะ

user
# 2

ไม่น่าเชื่อว่าเข้ามาในร้านได้ไม่ถึงครึ่ง ชม. ร้านก็คนแน่นจนคนที่มาทีหลังต้องล่าถอยกันไปเลย ทีเดียว ที่นี่จะเป็นพิซซ่าเตาถ่านที่ทำสดทุกชิ้น ดังนั้นความหนาของแป้งจะไม่สม่ำเสมอกันสัก เท่าไร แต่รสชาติและเทกซ์เจอร์ขอให้คะแนนเต็มค่ะ

icon-place
Review and Comment