28 Jun 19

Greasy Cafe

ทางร้านเปิดจองโต๊ะวันที่ 31 หน้าร้านอย่างเดียวครับผม
เรื่องรายละเอียดทางร้านจะแจ้งให้ทราบเป็นลำดับต่อไปครับ ขอให้ทุกๆคนติดตามครับ


icon-place

สำนักงานใหญ่สมาคมพัฒนาครูไทย 99/120 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคลองหก ตำบล คลองหก อำเภอ คลองหลวง ปทุมธานี 12120 ไทย

icon-mobile

โทร: 0910243623

Map

user
# 1

ไม่น่าเชื่อว่าเข้ามาในร้านได้ไม่ถึงครึ่ง ชม. ร้านก็คนแน่นจนคนที่มาทีหลังต้องล่าถอยกันไปเลย ทีเดียว ที่นี่จะเป็นพิซซ่าเตาถ่านที่ทำสดทุกชิ้น ดังนั้นความหนาของแป้งจะไม่สม่ำเสมอกันสัก เท่าไร แต่รสชาติและเทกซ์เจอร์ขอให้คะแนนเต็มค่ะ

user
# 2

ไม่น่าเชื่อว่าเข้ามาในร้านได้ไม่ถึงครึ่ง ชม. ร้านก็คนแน่นจนคนที่มาทีหลังต้องล่าถอยกันไปเลย ทีเดียว ที่นี่จะเป็นพิซซ่าเตาถ่านที่ทำสดทุกชิ้น ดังนั้นความหนาของแป้งจะไม่สม่ำเสมอกันสัก เท่าไร แต่รสชาติและเทกซ์เจอร์ขอให้คะแนนเต็มค่ะ

icon-place
Review and Comment