15 Jun 19

หนุ่ม กะลา

📍📍📍เปิดรับจองโต๊ะแล้วจ้า📍📍📍

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายนนี้ พบกับคอนเสิร์ต “หนุ่ม กะลา”

💎ก่อน 2 ทุ่ม ค่าเข้าท่านละ 150 บาท 💎
หลังจากนั้น 200 บาท

สนใจสอบถามรายละเอียด/จองโต๊ะ อินบ็อกซ์มาทางเพจร้านนะจ้า 📬📭

poster

icon-place

กส.2067 ตำบล ยอดแกง อำเภอ นามน กาฬสินธุ์ 46230 ประเทศไทย

icon-mobile

โทร: 0894176135

Map

user
# 1

ไม่น่าเชื่อว่าเข้ามาในร้านได้ไม่ถึงครึ่ง ชม. ร้านก็คนแน่นจนคนที่มาทีหลังต้องล่าถอยกันไปเลย ทีเดียว ที่นี่จะเป็นพิซซ่าเตาถ่านที่ทำสดทุกชิ้น ดังนั้นความหนาของแป้งจะไม่สม่ำเสมอกันสัก เท่าไร แต่รสชาติและเทกซ์เจอร์ขอให้คะแนนเต็มค่ะ

user
# 2

ไม่น่าเชื่อว่าเข้ามาในร้านได้ไม่ถึงครึ่ง ชม. ร้านก็คนแน่นจนคนที่มาทีหลังต้องล่าถอยกันไปเลย ทีเดียว ที่นี่จะเป็นพิซซ่าเตาถ่านที่ทำสดทุกชิ้น ดังนั้นความหนาของแป้งจะไม่สม่ำเสมอกันสัก เท่าไร แต่รสชาติและเทกซ์เจอร์ขอให้คะแนนเต็มค่ะ

icon-place
Review and Comment