01 Aug 19

อภิรมย์

📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣
1 สิงหาคม พบกับ 🎙วง อภิรมย์ ได้ที่ร้าน

🃏บัตร200 ฟรีมิกเซอร์ตลอดคืน 🍻🥃

❌ไม่มีการจองโต๊ะมาก่อนได้ก่อน

❗️ย้ำไม่มีการจองโต๊ะใดๆ

สามารถติดต่อสอบถามซื้อบัตรได้ที่
ร้านหรือติดต่อได้ที่เพจ

หรือ โทร 0952388088


icon-place

ท่าคราวน้อย ตำบล สบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100 ประเทศไทย

icon-mobile

โทร: 0959576747

Map

user
# 1

ไม่น่าเชื่อว่าเข้ามาในร้านได้ไม่ถึงครึ่ง ชม. ร้านก็คนแน่นจนคนที่มาทีหลังต้องล่าถอยกันไปเลย ทีเดียว ที่นี่จะเป็นพิซซ่าเตาถ่านที่ทำสดทุกชิ้น ดังนั้นความหนาของแป้งจะไม่สม่ำเสมอกันสัก เท่าไร แต่รสชาติและเทกซ์เจอร์ขอให้คะแนนเต็มค่ะ

user
# 2

ไม่น่าเชื่อว่าเข้ามาในร้านได้ไม่ถึงครึ่ง ชม. ร้านก็คนแน่นจนคนที่มาทีหลังต้องล่าถอยกันไปเลย ทีเดียว ที่นี่จะเป็นพิซซ่าเตาถ่านที่ทำสดทุกชิ้น ดังนั้นความหนาของแป้งจะไม่สม่ำเสมอกันสัก เท่าไร แต่รสชาติและเทกซ์เจอร์ขอให้คะแนนเต็มค่ะ

icon-place
Review and Comment