12 Jul 19

DAX ROCK RIDER & SILLY FOOLS

งานด่วน 🔥🔥🔥งานแรก 🔥🔥🔥
-เริ่มขายบัตรวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม
-รับบัตรหน้างานวันศุกร์ที่12 กรกฎาคม
-บัตร1ใบ/1ท่าน ราคา300บาท
-มาก่อนเลือกโต้ะก่อน งานเริ่ม 19.30น.
-วันงานเป็นโต๊ะถัง เก้าอี้พลาสติก
-พกบัตรประชาชน 20+
-ห้ามนำอาวุธและยาเสพติด ทุกชนิดเข้างาน

poster

icon-place

2 ราษฎรยินดี ตำบล หน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 ประเทศไทย

icon-mobile

โทร:

Map

user
# 1

ไม่น่าเชื่อว่าเข้ามาในร้านได้ไม่ถึงครึ่ง ชม. ร้านก็คนแน่นจนคนที่มาทีหลังต้องล่าถอยกันไปเลย ทีเดียว ที่นี่จะเป็นพิซซ่าเตาถ่านที่ทำสดทุกชิ้น ดังนั้นความหนาของแป้งจะไม่สม่ำเสมอกันสัก เท่าไร แต่รสชาติและเทกซ์เจอร์ขอให้คะแนนเต็มค่ะ

user
# 2

ไม่น่าเชื่อว่าเข้ามาในร้านได้ไม่ถึงครึ่ง ชม. ร้านก็คนแน่นจนคนที่มาทีหลังต้องล่าถอยกันไปเลย ทีเดียว ที่นี่จะเป็นพิซซ่าเตาถ่านที่ทำสดทุกชิ้น ดังนั้นความหนาของแป้งจะไม่สม่ำเสมอกันสัก เท่าไร แต่รสชาติและเทกซ์เจอร์ขอให้คะแนนเต็มค่ะ

icon-place
Review and Comment