20 Jul 19

7 DAYS CRAZY

20 ก.ค.62 ❤️ คลับ99
คอนเสิร์ต 7 DAYS CRAZY บัตร 100 บาท

[ เพลงฮิตวง 7Days Crazy ]

1.แค่ได้รักเธอ 7DaysCrazy
YouTube 2xx,xxx,xxx Views
[ MV - https://youtu.be/jJdGz29VV3Y ]

2.ฟังเข้าใจเเต่ไม่รู้สึก 7DaysCrazy
YouTube 14,xxx,xxx Views
[ MV - https://youtu.be/t7EM5XMSiXI ]

3.เธอเก่งเรื่องลืม ฉันเก่งเรื่องจำ 7DaysCrazy
YouTube 8,xxx,xxx Views
[ MV -
https://youtu.be/V6FLTphLDLc ]

4.เหตุการณ์นี้ 7DaysCrazy
YouTube 44,xxx,xxx Views
[ MV - https://youtu.be/uqOhkHLengg ]

5.ไม่ผิดหรอกเธอ 7DaysCrazy
YouTube 13x,xxx,xxx Views
[ MV - https://youtu.be/Z364M-BiaU8 ]

6.เพลงของเธอ(เพลงพิเศษ) 7DaysCrazy
YouTube 4,xxx,xxx Views
[ MV -
https://youtu.be/-A5nwP_BfuI ]

7.เพิ่งจะรู้ 7DaysCrazy
YouTube 4xx,xxx Views
[ MV - https://youtu.be/fkp9ln032tk ]

8.แค่ได้รักเธอ Version2017 7DaysCrazy
YouTube 6xx,xxx Views
[ MV -
https://youtu.be/UIfDjRPI2-I ]

9.สุดท้าย 7DaysCrazy
YouTube 2,xxx,xxx Views
[ MV - https://youtu.be/NujXkBUPZbg ]

10.แค่คิดไปเอง 7DaysCrazy
YouTube 2,xxx,xxx Views
[ MV - https://youtu.be/G05yRLHE57Q ]

11.ต่อจากนี้ 7DaysCrazy
YouTube 17,xxx,xxx
[MV-https://youtu.be/cwcpisEXA30 ]

< คลิปแสดงสด 7Days Crazy >

1.https://youtu.be/Yq-a6HvmCeM
2.https://youtu.be/cOMBUgBw5eA
3.https://youtu.be/9sbxGod_lHI
4.https://youtu.be/R92Pr9elpGA
5.https://youtu.be/s4Ogql1RhM4
6.https://youtu.be/bn4J16y_d-c
7.https://youtu.be/zuvqZP0xij4
8.https://youtu.be/pDySHs4zobo
9.https://youtu.be/gXQvmkrdQNc
10.https://youtu.be/JyiXRk5bl7M
11.https://youtu.be/LIvUYA1UHWo
12.
https://youtu.be/-ihaiT52RfY
13.https://youtu.be/3NpUSzehANo
14.https://youtu.be/aJggllVxPFk

ติดตามผลงานของพวกเราวง 7Days Crazyได้ที่
FanPage : https://m.facebook.com/7dayscrazy/
Youtube Channel : 7Days Crazy

ติดต่องานโชว์ โทร. ‭0‬89-016-6653 คุณ เทน


icon-place

ถนน พัฒนาการคูขวาง ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 ประเทศไทย

icon-mobile

โทร:

Map

user
# 1

ไม่น่าเชื่อว่าเข้ามาในร้านได้ไม่ถึงครึ่ง ชม. ร้านก็คนแน่นจนคนที่มาทีหลังต้องล่าถอยกันไปเลย ทีเดียว ที่นี่จะเป็นพิซซ่าเตาถ่านที่ทำสดทุกชิ้น ดังนั้นความหนาของแป้งจะไม่สม่ำเสมอกันสัก เท่าไร แต่รสชาติและเทกซ์เจอร์ขอให้คะแนนเต็มค่ะ

user
# 2

ไม่น่าเชื่อว่าเข้ามาในร้านได้ไม่ถึงครึ่ง ชม. ร้านก็คนแน่นจนคนที่มาทีหลังต้องล่าถอยกันไปเลย ทีเดียว ที่นี่จะเป็นพิซซ่าเตาถ่านที่ทำสดทุกชิ้น ดังนั้นความหนาของแป้งจะไม่สม่ำเสมอกันสัก เท่าไร แต่รสชาติและเทกซ์เจอร์ขอให้คะแนนเต็มค่ะ

icon-place
Review and Comment