12 Jul 19

PAUSE

Glitzy Chill 🍀

คอนเสิร์ต PAUSE
วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 62

เปิดจองโต๊ะแล้วนะจ๊ะ

โต๊ะราคา 1,200 บาท
เข้าฟรี 4 ท่าน
รับเครื่องดื่ม 4 ขวด
อาหาร 1 ชุด

บัตรเสริม ราคา 200 บาท
แลกเครื่องดื่ม 1 ขวด(กรณีมาเกิน 4 คน)


icon-place

ถนน แสงชูโต ตำบล บ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000 ประเทศไทย

icon-mobile

โทร: 034510111

Map

user
# 1

ไม่น่าเชื่อว่าเข้ามาในร้านได้ไม่ถึงครึ่ง ชม. ร้านก็คนแน่นจนคนที่มาทีหลังต้องล่าถอยกันไปเลย ทีเดียว ที่นี่จะเป็นพิซซ่าเตาถ่านที่ทำสดทุกชิ้น ดังนั้นความหนาของแป้งจะไม่สม่ำเสมอกันสัก เท่าไร แต่รสชาติและเทกซ์เจอร์ขอให้คะแนนเต็มค่ะ

user
# 2

ไม่น่าเชื่อว่าเข้ามาในร้านได้ไม่ถึงครึ่ง ชม. ร้านก็คนแน่นจนคนที่มาทีหลังต้องล่าถอยกันไปเลย ทีเดียว ที่นี่จะเป็นพิซซ่าเตาถ่านที่ทำสดทุกชิ้น ดังนั้นความหนาของแป้งจะไม่สม่ำเสมอกันสัก เท่าไร แต่รสชาติและเทกซ์เจอร์ขอให้คะแนนเต็มค่ะ

icon-place
Review and Comment