15 Jul 19

DJ.K-KAO & MC. SPIDY

👉จันทร์-15-07-2019 👈
ชวนเพื่อนออกมาตี้ ก่อนเข้าพรรษากันเถอะ💃
📌สายแดนซ์เร่เข้ามา สายปาร์ตี้ห้ามพลาด📌
DJ.K-KAO & MC. SPIDY จะมาส่งมอบความสุข คืนความสนุกให้ทุกคน❤❤❤


icon-place

แสนตอ-ท่าเรือ อำเภอ ท่ามะกา กาญจนบุรี ไทย

icon-mobile

โทร: 0856776612

Map

user
# 1

ไม่น่าเชื่อว่าเข้ามาในร้านได้ไม่ถึงครึ่ง ชม. ร้านก็คนแน่นจนคนที่มาทีหลังต้องล่าถอยกันไปเลย ทีเดียว ที่นี่จะเป็นพิซซ่าเตาถ่านที่ทำสดทุกชิ้น ดังนั้นความหนาของแป้งจะไม่สม่ำเสมอกันสัก เท่าไร แต่รสชาติและเทกซ์เจอร์ขอให้คะแนนเต็มค่ะ

user
# 2

ไม่น่าเชื่อว่าเข้ามาในร้านได้ไม่ถึงครึ่ง ชม. ร้านก็คนแน่นจนคนที่มาทีหลังต้องล่าถอยกันไปเลย ทีเดียว ที่นี่จะเป็นพิซซ่าเตาถ่านที่ทำสดทุกชิ้น ดังนั้นความหนาของแป้งจะไม่สม่ำเสมอกันสัก เท่าไร แต่รสชาติและเทกซ์เจอร์ขอให้คะแนนเต็มค่ะ

icon-place
Review and Comment