27 Jul 19

Zeal

เสาร์ที่ 27 กรกฎาคมนี้ 🥳

เตรียมพบกับคอนเสิร์ต Zeal ⚠️
💔หรืออยากให้ฉันเจ็บน้อยที่สุด
เลยบอกกันให้ฉันรอ💔

รายละเอียดค่าบัตรโปรดติดตามข่าวจากทางเพจของเรานะคะ ✅


icon-place

292/2 ถนน ราษฎร์บำรุง ตำบล เนินพระ อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21000 ประเทศไทย

icon-mobile

โทร: 082-441-8888

Map

user
# 1

ไม่น่าเชื่อว่าเข้ามาในร้านได้ไม่ถึงครึ่ง ชม. ร้านก็คนแน่นจนคนที่มาทีหลังต้องล่าถอยกันไปเลย ทีเดียว ที่นี่จะเป็นพิซซ่าเตาถ่านที่ทำสดทุกชิ้น ดังนั้นความหนาของแป้งจะไม่สม่ำเสมอกันสัก เท่าไร แต่รสชาติและเทกซ์เจอร์ขอให้คะแนนเต็มค่ะ

user
# 2

ไม่น่าเชื่อว่าเข้ามาในร้านได้ไม่ถึงครึ่ง ชม. ร้านก็คนแน่นจนคนที่มาทีหลังต้องล่าถอยกันไปเลย ทีเดียว ที่นี่จะเป็นพิซซ่าเตาถ่านที่ทำสดทุกชิ้น ดังนั้นความหนาของแป้งจะไม่สม่ำเสมอกันสัก เท่าไร แต่รสชาติและเทกซ์เจอร์ขอให้คะแนนเต็มค่ะ

icon-place
Review and Comment