01 Aug 19

SEASON FIVE

คอนดีๆ มาแล้วจ้าาาาาา📢📢📢📢📢📢
season five....แพ้คำว่ารัก.😍😍😍
ที่นี่ 1 ส.ค นี้จ้าาา🎸🎷🗽📢ๅ📢📢😎📢📢


icon-place

ถนน เอกทักษิณ ตำบล หลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 ประเทศไทย

icon-mobile

โทร: 0836060007

Map

user
# 1

ไม่น่าเชื่อว่าเข้ามาในร้านได้ไม่ถึงครึ่ง ชม. ร้านก็คนแน่นจนคนที่มาทีหลังต้องล่าถอยกันไปเลย ทีเดียว ที่นี่จะเป็นพิซซ่าเตาถ่านที่ทำสดทุกชิ้น ดังนั้นความหนาของแป้งจะไม่สม่ำเสมอกันสัก เท่าไร แต่รสชาติและเทกซ์เจอร์ขอให้คะแนนเต็มค่ะ

user
# 2

ไม่น่าเชื่อว่าเข้ามาในร้านได้ไม่ถึงครึ่ง ชม. ร้านก็คนแน่นจนคนที่มาทีหลังต้องล่าถอยกันไปเลย ทีเดียว ที่นี่จะเป็นพิซซ่าเตาถ่านที่ทำสดทุกชิ้น ดังนั้นความหนาของแป้งจะไม่สม่ำเสมอกันสัก เท่าไร แต่รสชาติและเทกซ์เจอร์ขอให้คะแนนเต็มค่ะ

icon-place
Review and Comment