16 Aug 19

Sillyfools Dax

แล้วพบกันคอนเสิร์ต 🔥🔥🔥 Sillyfools Dax 🔥🔥🔥
📅 #16สิงหาคมนี้
🤘🏻 #แล้วเจอกันชาวร็อค
📍#House66เพชรบูรณ์

🔈รายละเอียดเพิ่มเติม
สำรองที่นั่ง 088-280-9073 ,0819282990


icon-place

ซอย กลางเมืองพัฒนา 2 ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67000 ประเทศไทย

icon-mobile

โทร: 0819282990

Map

user
# 1

ไม่น่าเชื่อว่าเข้ามาในร้านได้ไม่ถึงครึ่ง ชม. ร้านก็คนแน่นจนคนที่มาทีหลังต้องล่าถอยกันไปเลย ทีเดียว ที่นี่จะเป็นพิซซ่าเตาถ่านที่ทำสดทุกชิ้น ดังนั้นความหนาของแป้งจะไม่สม่ำเสมอกันสัก เท่าไร แต่รสชาติและเทกซ์เจอร์ขอให้คะแนนเต็มค่ะ

user
# 2

ไม่น่าเชื่อว่าเข้ามาในร้านได้ไม่ถึงครึ่ง ชม. ร้านก็คนแน่นจนคนที่มาทีหลังต้องล่าถอยกันไปเลย ทีเดียว ที่นี่จะเป็นพิซซ่าเตาถ่านที่ทำสดทุกชิ้น ดังนั้นความหนาของแป้งจะไม่สม่ำเสมอกันสัก เท่าไร แต่รสชาติและเทกซ์เจอร์ขอให้คะแนนเต็มค่ะ

icon-place
Review and Comment