16 Aug 19

Black Light & Body Paint Party

Black Light & Body Paint Party

เตรียมร่างกายให้พร้อม แล้วมาเจอกัน

ศุกร์ที่16สิงหาคมนี้

#DJฟ้าใส #MCVOX #ปาร์ตี้เรืองแสง #บอดี้เพ้นท์ #ช่างสำราญ

poster

icon-place

ถนน สถลมาร์ค ตำบล ธาตุ อำเภอ วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190 ประเทศไทย

icon-mobile

โทร: 089-2796621, 081-1852922,086-4486734,081-7603939

Map

user
# 1

ไม่น่าเชื่อว่าเข้ามาในร้านได้ไม่ถึงครึ่ง ชม. ร้านก็คนแน่นจนคนที่มาทีหลังต้องล่าถอยกันไปเลย ทีเดียว ที่นี่จะเป็นพิซซ่าเตาถ่านที่ทำสดทุกชิ้น ดังนั้นความหนาของแป้งจะไม่สม่ำเสมอกันสัก เท่าไร แต่รสชาติและเทกซ์เจอร์ขอให้คะแนนเต็มค่ะ

user
# 2

ไม่น่าเชื่อว่าเข้ามาในร้านได้ไม่ถึงครึ่ง ชม. ร้านก็คนแน่นจนคนที่มาทีหลังต้องล่าถอยกันไปเลย ทีเดียว ที่นี่จะเป็นพิซซ่าเตาถ่านที่ทำสดทุกชิ้น ดังนั้นความหนาของแป้งจะไม่สม่ำเสมอกันสัก เท่าไร แต่รสชาติและเทกซ์เจอร์ขอให้คะแนนเต็มค่ะ

icon-place
Review and Comment