29 Aug 19

OG-ANIC x LAZYLOXY x HIGHHOT

เป็นคอนเสิร์ตที่น่าจับตามองอีกคอนเสิร์ตหนึ่ง
(OG-ANIC x LAZYLOXY x HIGHHOT)
(กับ concept เรืองแสง....❤️❤️❤️)
(ที่ ร้ายกาธ โซนนิคมลำพูน) 29.08.2019


icon-place

ซอย อินทยงยศ 2 ตำบล เหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน ลำพูน 51000 ประเทศไทย

icon-mobile

โทร: 0897564359

Map

user
# 1

ไม่น่าเชื่อว่าเข้ามาในร้านได้ไม่ถึงครึ่ง ชม. ร้านก็คนแน่นจนคนที่มาทีหลังต้องล่าถอยกันไปเลย ทีเดียว ที่นี่จะเป็นพิซซ่าเตาถ่านที่ทำสดทุกชิ้น ดังนั้นความหนาของแป้งจะไม่สม่ำเสมอกันสัก เท่าไร แต่รสชาติและเทกซ์เจอร์ขอให้คะแนนเต็มค่ะ

user
# 2

ไม่น่าเชื่อว่าเข้ามาในร้านได้ไม่ถึงครึ่ง ชม. ร้านก็คนแน่นจนคนที่มาทีหลังต้องล่าถอยกันไปเลย ทีเดียว ที่นี่จะเป็นพิซซ่าเตาถ่านที่ทำสดทุกชิ้น ดังนั้นความหนาของแป้งจะไม่สม่ำเสมอกันสัก เท่าไร แต่รสชาติและเทกซ์เจอร์ขอให้คะแนนเต็มค่ะ

icon-place
Review and Comment