23 Aug 19

MEW

┏┅┅┅┅┅┅┅┓
𝙈𝙀𝙒 𝕄𝔼𝕐𝕆𝕌
วันศุกร์ที่ 𝟮𝟯 สิงหาคมนี้
┗┅┅┅┅┅┅┅┛

✛เริ่มขายบัตรแล้วตั้งแต่วันพรุ่งนี้✛
บัตรราคา 1̳5̳0̳ บาท

ไม่รับจองโต๊ะ

#พอจะรู้ #ภาวนา #เพียงเธอ #meyou #mewmeyou #มิวชิษณุชาMBO

poster

icon-place

ถนนสุเรนทร์ ตำบล สบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100 ประเทศไทย

icon-mobile

โทร: 0801268034

Map

user
# 1

ไม่น่าเชื่อว่าเข้ามาในร้านได้ไม่ถึงครึ่ง ชม. ร้านก็คนแน่นจนคนที่มาทีหลังต้องล่าถอยกันไปเลย ทีเดียว ที่นี่จะเป็นพิซซ่าเตาถ่านที่ทำสดทุกชิ้น ดังนั้นความหนาของแป้งจะไม่สม่ำเสมอกันสัก เท่าไร แต่รสชาติและเทกซ์เจอร์ขอให้คะแนนเต็มค่ะ

user
# 2

ไม่น่าเชื่อว่าเข้ามาในร้านได้ไม่ถึงครึ่ง ชม. ร้านก็คนแน่นจนคนที่มาทีหลังต้องล่าถอยกันไปเลย ทีเดียว ที่นี่จะเป็นพิซซ่าเตาถ่านที่ทำสดทุกชิ้น ดังนั้นความหนาของแป้งจะไม่สม่ำเสมอกันสัก เท่าไร แต่รสชาติและเทกซ์เจอร์ขอให้คะแนนเต็มค่ะ

icon-place
Review and Comment