30 Aug 19

Fin

🎙🎙🎙 ให้ความเจ็บนี้ล่องลอยไปไกล ลืมว่าเคยมีใคร ที่มันเข้ามาทำร้ายหัวใจให้เราเจ็บช้ำ ให้ลืมเรื่องราวทุกสิ่ง ลืมว่าเคยมีใจ ลืมคนที่มันใจร้าย ให้มันหายไปจากใจ........จะไม่มีวันร้องไห้เพราะเธอ 🎙🎙🎙

New Singel เฮงซวย วงฟิน

บัตรราคา 99 บาท


icon-place

AH2 ตำบล เขาเจียก อำเภอ ป่าบอน พัทลุง 93000 ประเทศไทย

icon-mobile

โทร: 66951382687

Map

user
# 1

ไม่น่าเชื่อว่าเข้ามาในร้านได้ไม่ถึงครึ่ง ชม. ร้านก็คนแน่นจนคนที่มาทีหลังต้องล่าถอยกันไปเลย ทีเดียว ที่นี่จะเป็นพิซซ่าเตาถ่านที่ทำสดทุกชิ้น ดังนั้นความหนาของแป้งจะไม่สม่ำเสมอกันสัก เท่าไร แต่รสชาติและเทกซ์เจอร์ขอให้คะแนนเต็มค่ะ

user
# 2

ไม่น่าเชื่อว่าเข้ามาในร้านได้ไม่ถึงครึ่ง ชม. ร้านก็คนแน่นจนคนที่มาทีหลังต้องล่าถอยกันไปเลย ทีเดียว ที่นี่จะเป็นพิซซ่าเตาถ่านที่ทำสดทุกชิ้น ดังนั้นความหนาของแป้งจะไม่สม่ำเสมอกันสัก เท่าไร แต่รสชาติและเทกซ์เจอร์ขอให้คะแนนเต็มค่ะ

icon-place
Review and Comment