24 Aug 19

มัน.มันส์.มาก.

ปราตี้เสาร์นี้พบกับD.J.PETCH.STSTEM.และM.C.
BIRDY HERO.มัน.มันส์.มาก.สุดจริงครับคู่นี้ถ้าพลาดแล้วจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง
แล้วพบกันเฟรนเฟสสะพานสี่🎶🍻🔊

poster

icon-place

ซอย 1 ตำบล มาบยางพร อำเภอ ปลวกแดง ระยอง 21140 ประเทศไทย

icon-mobile

โทร: 0875663570

Map

user
# 1

ไม่น่าเชื่อว่าเข้ามาในร้านได้ไม่ถึงครึ่ง ชม. ร้านก็คนแน่นจนคนที่มาทีหลังต้องล่าถอยกันไปเลย ทีเดียว ที่นี่จะเป็นพิซซ่าเตาถ่านที่ทำสดทุกชิ้น ดังนั้นความหนาของแป้งจะไม่สม่ำเสมอกันสัก เท่าไร แต่รสชาติและเทกซ์เจอร์ขอให้คะแนนเต็มค่ะ

user
# 2

ไม่น่าเชื่อว่าเข้ามาในร้านได้ไม่ถึงครึ่ง ชม. ร้านก็คนแน่นจนคนที่มาทีหลังต้องล่าถอยกันไปเลย ทีเดียว ที่นี่จะเป็นพิซซ่าเตาถ่านที่ทำสดทุกชิ้น ดังนั้นความหนาของแป้งจะไม่สม่ำเสมอกันสัก เท่าไร แต่รสชาติและเทกซ์เจอร์ขอให้คะแนนเต็มค่ะ

icon-place
Review and Comment