เบลล์ นิภาดา

29 Aug 19

เบลล์ นิภาดา

Rohng-lian

คลิ๊กเพื่อลงข้อมูลกิจกรรมของทางร้านเพิ่มเติม

เบียร์ช้าง 3ขวด+ คูลอฟ 3กระป๋อง+ น้ำแข็งถังเล็ก1
= 499 บาท

เหล้าแสงโสม,หงส์,285 โซดา 3 ขวด + คูลอฟ 3 กระป๋อง +น้ำแข็งถังเล็ก 1ถัง
= 599บาท

(ราคานี้ 1โต๊ะต่อ5 คน มาเกิน5คนคิดเพิ่มหัวละ50 บาท) (คูลอฟน้ำเงิน1 แดง2 )*ฉเพาะชุดแรก ชุดต่อไปราคาปกติ

คลิ๊กเพื่อลงข้อมูลกิจกรรมของทางร้านเพิ่มเติม