อภิรมย์

22 Sep 19

อภิรมย์

Beach bar

คลิ๊กเพื่อลงข้อมูลกิจกรรมของทางร้านเพิ่มเติม

คอนเสริตดีๆ กับบรรยากาศหน้าฝน
พบกับ “อภิรมย์”
วันอาทิตย์ 22 กันยายน
บัตรราคา 150บาท/ท่าน (Free 1 drink)
#ขายบัตรหน้างาน
#ไม่รับจองโต๊ะ

คลิ๊กเพื่อลงข้อมูลกิจกรรมของทางร้านเพิ่มเติม

poster