26 Sep 19

ลาบานูน

26 กันยายนนี้ พบกับ ลาบานูน แน่นอนได้ที่ factory beer garden เปิดจองโต๊ะ วันที่ 5 กันยายน รายละเอียดเพิ่มเติมรอติดตามได้ทางเพจ แล้วเจอกัน !!!!
#FACTORYLIVE
#Labanoonlive
#factorybeergarden2019

poster

icon-place

211 ถนน มหาราช ตำบล ปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่ 81000 ประเทศไทย

icon-mobile

โทร: 086-002-3222

Map

user
# 1

ไม่น่าเชื่อว่าเข้ามาในร้านได้ไม่ถึงครึ่ง ชม. ร้านก็คนแน่นจนคนที่มาทีหลังต้องล่าถอยกันไปเลย ทีเดียว ที่นี่จะเป็นพิซซ่าเตาถ่านที่ทำสดทุกชิ้น ดังนั้นความหนาของแป้งจะไม่สม่ำเสมอกันสัก เท่าไร แต่รสชาติและเทกซ์เจอร์ขอให้คะแนนเต็มค่ะ

user
# 2

ไม่น่าเชื่อว่าเข้ามาในร้านได้ไม่ถึงครึ่ง ชม. ร้านก็คนแน่นจนคนที่มาทีหลังต้องล่าถอยกันไปเลย ทีเดียว ที่นี่จะเป็นพิซซ่าเตาถ่านที่ทำสดทุกชิ้น ดังนั้นความหนาของแป้งจะไม่สม่ำเสมอกันสัก เท่าไร แต่รสชาติและเทกซ์เจอร์ขอให้คะแนนเต็มค่ะ

icon-place
Review and Comment