Jamjang Music and Restaurant

Jamjang Music and Restaurant

Bangkok

ถนน เลี่ยงเมืองปากเกร็ด ตำบล ปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 ประเทศไทย

Information
ร้านนั่งดื่ม Chill มาก มีดนตรีสด และ จัดคอนเสิร์ตศิลปิน แนวหน้าของเมืองไทย อย่างต่อเนื่อง