ตู่ ภพธร

17 ธันวาคม 2563 พบกับคุณตู่ ภพธร
สามารถสำรองโต๊ะตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป

โต๊ะราคา 2,000 บาทต่อ 4 ท่าน
ฟรีเครื่องดื่ม 1 ขวด

สอบถามรายละเอียด และ สำรองโต๊ะได้ที่ 0629896622