Musketeers

คอนเสิร์ตนั่งชิวฟังเพลงรักครั้งแรก ที่ร้าน The Public (โต๊ะนั่ง) กับการกลับมาอีกครั้งของวง Musketeers วงที่จะมาทำให้คุณเข้าใจ ในความหมายของเพลงรักมากขึ้น