ปล่อยให้ความทรงจำของเธอกับฉันอยู่ตลอดกาล - ผกา ศศินา