SillyFools
มิ.ย.03
SillyFools

by The WoodStock Rangsit

4 โครงการแคสเซียคาแนลวิลเลจ 22 ซ. รังสิต-นครนายก 68 ตำบล บึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130

3 มิถุนายนนี้ มาสนุกด้วยกัน

#SillyFools อยู่ตรงนั้นเธอเป็นอย่างไร

และวันนี้เธอทำอะไร ??#แพ้ความอ่อนแอ

20ปีแล้วฟังเพลงอะไรกันบ้าง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.082-2491914

Tags
SillyFools 2022-06-03 2022-06-03 The WoodStock Rangsit The WoodStock Rangsit
Share with friends