PAPER PLANES
มิ.ย.02
PAPER PLANES

by Mouth2mouth #sisaket

273/ 94 ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 33000

"ที่เธอทำอยู่ตอนนี้ เรียกว่า รัก หรือแค่ เสแสร้ง"

02 l 06 l 2022

PAPER PLANES live in MOUTH2MOUTH sisaket

เริ่มขายบัตรวันนี้ T.250/200

ทาง LINE@ Mouth2Mouthsisaket

#PAPER_PLANES

#เสแสร้ง #ความคิดถึงที่ส่งไปไม่ถึง

#Mouth2Mouth #sisaket

Tags
PAPER PLANES 2022-06-02 2022-06-02 Mouth2mouth #sisaket Mouth2mouth #sisaket
Share with friends