TAITOSMITH
พ.ค.28
TAITOSMITH

by อัพบีท บาร์

450 4203 ตำบล อ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่ 81000 ประเทศไทย

เนื่องจากศิลปินติดโควิด ไม่สามารถมาทำการแสดงได้ .... ลูกค้าที่จองโต๊ะไว้ วันที่ 28 พฤษภาคม มาแจ้งชื่อและเลขโต๊ะ ได้ตามปกติค่ะ 🙏🏻

#ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ 🙏🏻 #ไททศ

Tags
TAITOSMITH 2022-05-28 2022-05-28 อัพบีท บาร์ อัพบีท บาร์
Share with friends