Silly Fools
มิ.ย.05
Silly Fools

by Krazy Drift & Café หทัยราษฎร์

54 ถนน หทัยราษฎร์ ตำบล บึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12150 ประเทศไทย

ใครว่างมาเลยครับ 5 มิถุนายน 2565

Silly Fools live in Krazy Drift & Café หทัยราษฎร์

ลมเย็นๆ เบียร์เย็นๆ อากาศดี ฟังซิลลี่ฟูลส์ อคูสติก

Tags
Silly Fools 2022-06-05 2022-06-05 Krazy Drift & Café หทัยราษฎร์ Krazy Drift & Café หทัยราษฎร์
Share with friends