Big ass

27 ก.ค. 62

Big ass

เวอร์จิ้น’

คลิ๊กเพื่อลงข้อมูลกิจกรรมของทางร้านเพิ่มเติม

👊🏻 ยิ่งได้ยิน...ยิ่งปวดใจ 👊🏻

วันเสาร์ที่ 27 กรกฏาคม

———————————————————————-

ครั้งแรกของพี่ๆวง Big ass จะมาบุก Virgin สระบุรี เป็นครั้งแรกพวกเราชาวจิ้นพร้อมไหม!!

🎤 Big ass : show : 23:45น.

#ดีแต่ปาก #คนไม่เอาถ่าน #ก่อนตาย #ลมเปลี่ยนทิศ #เล่นของสูง #ไม่เดียงสา

———————————————————————

💵 Ticket : เข้าก่อน 21:00น. 249 บาท

💵 Ticket : เข้าหลัง 21:00น. 299 บาท

#แชร์โฟสนี้ลุ้นทัวร์ฟรียกแก๊ง

คลิ๊กเพื่อลงข้อมูลกิจกรรมของทางร้านเพิ่มเติม

poster