bowkylion
ก.ค.03
bowkylion

by Tamma Cafe'

26/5 บ้านสหกรณ์นิคม ซอย 2 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย เชียงใหม่ 50290 ประเทศไทย

ต้อนรับเปิดเทอม ⚘

พร้อมขึ้นเครื่องสายการบิน " bowkylion "

ยินดีจะต้อนรับ ท่านผู้โดยสาร

สู่ท่าอากาศยานหัวใจ ❤

3 July 2022 บินตรง ตามมา คาเฟ่ ✈

- เปิดจองโต๊ะ 26 พฤษภาคม นี้ -

Tags
bowkylion 2022-07-03 2022-05-26 Tamma Cafe' Tamma Cafe'
Share with friends