OAT Pramote
ก.ค.18
OAT Pramote

by บางลำภู มหาชัย

ถนน เอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 ประเทศไทย

เอาจริงจริงไม่อ้อมค้อมอะไร

ทนไม่ไหวสุดท้ายต้องบอกเธอ

เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อม

เปิดจอง24/5/65 (พรุ่งนี้) พร้อมกัน 17.00 น.

ผังโต๊ะออก 12.00 น.

#oatpramote #บางลำภูมหาชัย

Tags
OAT Pramote 2022-07-18 2022-07-18 บางลำภู มหาชัย บางลำภู มหาชัย
Share with friends