ครูเต้ย อภิวัฒน์ 😅

พบกับ ครูเต้ย อภิวัฒน์ ที่ U-Bar ขอนแก่น วันที่ 30 ก.ค. 63