LIPTA
ส.ค.02
LIPTA

by กู๊ดบาร์ เชียงใหม่

ถนน เชียงใหม่-ลำพูน ตำบล ช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 ประเทศไทย

☄️เรียนลูกค้าทุกท่าน☄️

📢 ประกาศแจ้งเลื่อนกิจกรรมงานคอนเสิร์ต Lipta ในวันนี้

🧡เนื่องจากทางร้านได้รับแจ้งจากทางศิลปินว่าเช้านี้ได้มีการตรวจ ATK และผลตรวจพบว่าศิลปินพบเชื้อโควิด จึงได้ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ต Lipta

🧡ขอเลื่อนจัดกิจกรรมคอนเสิร์ต Lipta เป็นวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ลูกค้าที่ซื้อบัตรแล้ว ต้องการคืนบัตร ทางร้านจะคืนให้ตามจำนวนเงินให้ครบถ้วนตามที่ลูกค้าได้ชำระมา สามารถติดต่อได้ที่ทางเพจ

🥺ทางร้านขออภัยลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างสูง ในความไม่สะดวก ณ ที่นี้ด้วยนะคะ 🙏🏾

Tags
LIPTA 2022-08-02 2022-08-02 กู๊ดบาร์ เชียงใหม่ กู๊ดบาร์ เชียงใหม่
Share with friends