PAPER PLANES
ก.ค.02
PAPER PLANES

by เช็คอินคลองหก

Unnamed Road, ตำบล คลองหก อำเภอ คลองหลวง ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย

. 🎭 PAPER PLANES 🎭 .

.... 02•07•2022 ....

เตรียมมาร้อง... ไปพร้อมๆกัน🎤

🎶 ที่เธอทำแค่เสแสร้ง แกล้งทำเป็นรักฉัน

เธอก็รู้ว่าแม่งไม่ใช่เรื่องจริง.....🤪

#paperplanes #เสแสร้ง

#เช็คอินคลองหก #เช็คอิน #คลองหก

#checkinkhlong6 #checkin #khlong6

Tags
PAPER PLANES 2022-07-02 2022-07-02 เช็คอินคลองหก เช็คอินคลองหก
Share with friends