ข้อมูลในแผนที่นี้จะ Random ร้าน 30 ใน จังหวัด : กาฬสินธุ์

จังหวัด : กาฬสินธุ์

บ้านเพื่อน2021 เพจใหม่ : กาฬสินธุ์

บ้านเพื่อน2021 เพจใหม่

กาฬสินธุ์
ตากอากาศ since 2013 : กาฬสินธุ์

ตากอากาศ since 2013

กาฬสินธุ์

ตากอากาศ since 2013เปิดบริการ

ยินดีพร้อมให้บริการ มาทานข้าวฟังเพลงเพราะๆกันครับ...

ผับ

Amuse Cafe' : กาฬสินธุ์

Amuse Cafe'

กาฬสินธุ์
ตลาดโรงสี กาฬสินธุ์ : กาฬสินธุ์

ตลาดโรงสี กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

ตลาดโรงสี กาฬสินธุ์ปิดชั่วคราว (โควิด)

แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองกาฬสินธุ์ ต้องที่ตลาดโรงสีเท่านั้น !!!

ชิวล์ๆ

ตะวันแดงมหาซน ณ กาฬสินธุ์ : กาฬสินธุ์

ตะวันแดงมหาซน ณ กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์
ดาราบาร์ กาฬสินธุ์ : กาฬสินธุ์

ดาราบาร์ กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

ดาราบาร์ กาฬสินธุ์ปิดชั่วคราว (โควิด)

โคโยเตอร์

ตะวันแดงกาฬสินธุ์ : กาฬสินธุ์

ตะวันแดงกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์
บ้านกรู : กาฬสินธุ์

บ้านกรู

กาฬสินธุ์

บ้านกรูปิดชั่วคราว (โควิด)

ผับ