จังหวัด

อุทัยธานี (Uthai Thani)
อุทัยธานี

4 ร้าน

อุบลราชธานี (Ubon Ratchathani)
อุบลราชธานี

22 ร้าน

เชียงราย (Chiang Rai)
เชียงราย

20 ร้าน

เชียงใหม่ (Chiang Mai)
เชียงใหม่

256 ร้าน

เพชรบุรี (Phetchaburi)
เพชรบุรี

11 ร้าน

เพชรบูรณ์ (Phetchabun)
เพชรบูรณ์

9 ร้าน

เลย (Loei)
เลย

8 ร้าน

แพร่ (Phrae)
แพร่

16 ร้าน

แม่ฮ่องสอน (Mae Hong Son)
แม่ฮ่องสอน

8 ร้าน