ฮีพ อนุสาวรีย์

ฮีพ อนุสาวรีย์

กรุงเทพมหานคร

64-66 ถนนดินแดง แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย

รายละเอียด
อาหารอร่อย ไม่แพง บรรยายกาศดี มีดนตรีสด คอทเทลให้เหลือได้หลากหลาย