นั่งจ้อ ริมบางปะกง

นั่งจ้อ ริมบางปะกง

ฉะเชิงเทรา

ถนน ทางหลวงชนบท ฉะเชิงเทรา 3126 ตำบล บางกรูด อำเภอ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 24140 ประเทศไทย

รายละเอียด