จาคอบคลับ (Jacob Club) : เพชรบูรณ์ (Phetchabun)
รายละเอียด จาคอบคลับ (Jacob Club) : เพชรบูรณ์ (Phetchabun)

ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 🍻
พร้อมดนตรีสด
ร้านกว้างขวาง
ไม่แออัด บรรยากาศดี
มีหลายมุมให้เลือกนั่ง 💃

Contacts
Tags
จาคอบคลับ Jacob Club จาคอบคลับ เพชรบูรณ์ Phetchabun ชิวล์ๆ