หาดชื่นฤดี

หาดชื่นฤดี

กาญจนบุรี

2GJ9+3J ตำบล บ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000

รายละเอียด