FlintStone168

FlintStone168

ชลบุรี

125 หมู่3 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี Napa, Chon Buri 20000

รายละเอียด

ผับบุฟเฟ่ต์มิกเซอร์ไม่อั้น 168.- จ่ายคนละ 168.- แล้วเข้าไปจัดเต็มบุฟเฟ่ต์มิกเซอร์ข้างในได้เลย