วอร์มอัพคาเฟ่ เชียงใหม่

วอร์มอัพคาเฟ่ เชียงใหม่

เชียงใหม่

8/11, ถนนนิมมานเหมินทร์, ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่, 50200 50200 ไทย

รายละเอียด

สำรองที่นั่งทุกวัน 053-400677 (วันต่อวัน) วันพิเศษ วันนักขัตฤกษ์ วันคอนเสิร์ต 083-8648864